Karnataka Legislative Assembly
Tender List

 

ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರು

[English Version]

04/07/2012
ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರು
31/05/2012